Waarom een goede ademhaling stress kan verminderen

De meeste mensen hebben bij het woord stress alleen negatieve associaties. Biologisch gezien heeft stress echter ook een heel belangrijke praktische waarde. Stress ontlokt tijdens een gevaarlijke situatie namelijk enkele natuurlijke reacties die het mogelijk maken om te vechten of vluchten. De kans om te overleven wordt groter doordat stress je alert maakt: er stroomt meer bloed naar de hersenen en je krijgt meer zuurstof binnen doordat je sneller gaat ademhalen. Acute stress heeft hierdoor een positief effect op ons welbevinden. In Nederland hebben ruim 1,5 miljoen mensen echter last van ongezonde, chronische stress. Gelukkig blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat er relatief eenvoudige technieken zijn om deze chronische stress te verminderen. Zorgen voor een goede ademhaling is er één van.


   

Chronische stress en ademhaling

In tegenstelling tot acute stress houdt chronische ook aan nadat het gevaar geweken is. Chronische stress gaat meestal samen met een ontregelde ademhaling. Het lichaam blijft continu in een hoge staat

van paraatheid, waardoor iemand te snel en te diep blijft ademhalen. In veel gevallen is er zelfs sprake van chronische hyperventilatie. In deze actieve modus kan het lichaam niet herstellen. Dergelijke stress is daarom erg ongezond: het onderdrukt ons immuunsysteem en kan leiden tot angst, depressieve gevoelens en verschillende gezondheidsklachten. Voor je mentale en fysieke gezondheid is het dus

enorm belangrijk om langdurige stress aan te pakken. Doordat een te snelle ademhaling één van de belangrijkste oorzaken en gevolgen is van chronische stress kunnen ademhalingsoefeningen uitkomst bieden. Mensen bereiken zeer goede resultaten met het aanleren van langzame, rustige ademhalingstechnieken.

Emoties beïnvloeden met je ademhaling

Welke emoties we ervaren en hoe we die beoordelen speelt een belangrijke rol bij langdurige stress. Het kort ervaren van emoties zoals angst of woede tijdens gevaarlijke situaties is niet slecht. Het stelt je immers in staat om effectief te reageren. Het is echter wel ongezond als je te vaak, te lang of te intens negatieve emoties beleeft. Dit leidt namelijk tot stress en ook hierbij speelt onze ademhaling een belangrijke rol. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat we een speciaal hersencircuit hebben dat onze ademhaling direct verbindt met onze gemoedstoestand. Ook ontdekten ze dat we de zenuwcellen in dit gedeelte van onze hersenen eenvoudig kunnen beïnvloeden met onze ademhaling. Door langzaam en rustig te ademen kunnen we ons gemoed zo sturen dat we minder vervelende emoties ervaren. Een goede ademhaling leidt volgens wetenschappers dus tot minder negatieve emoties, minder stress en meer geluk!